Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren. Mit der Nutzung unserer Webseite stimmen Sie dem zu! Zustimmen Details ansehen
Wetter online Kastl

Leider kann die Google Karte nicht mehr ohne Meldung und Wasserzeichen angezeig werden. Die Blitze werden richtig angezeigt.

MansZibensDetektors: Statistika

MansZibensDetektors

Statistika

Papildus statistika

Perspektīvā statistika, pārsvarā noderīga detektorstacijas īpašniekam.

ParametriReģions:   Kanāls:  

Dalībnieki

Lai detektētu zibens izlādi un noteiktu tā ģeogrāfisko vietu ir nepieciešamas vismaz 14 stacijas, kas uztver doto signālu.

Norāde: Skala ir logaritmiska!

Grafiki: Lokalizācijas pēc dalībnieku skaita

Dalībnieku skaita dinamika

Dalībnieku skaits. Var novērot dalībnieku skaita izmaiņas un šo izmaiņu vidējo vērtību.

Parametri   •   Min: Max:
Grafiki

Attiecība pret novirzi

Katrai zibens izlādei tiek aprēķinata novirze.

Grafiki: Izkliede pēc nobīdes

Noviržu dinamika

Noviržu attīstība laikā vai arī kādas konkrētas novirzes attīstība laikā.

Parametri   •   Min: Max:
Grafiki

Distance

Vidējo attālumu no stacijas Kastl attīstība laikā. Salīdzinot šīs divas līnijas var nojaust stacijas jūtību.

Grafiki: Vidējais zibeņu attālums